ESG rapport

ESG rapport med Klimaregnskab

Med en ESG rapport udarbejdet efter ESRS (European Sustainability Reporting Standards) giver du din virksomhed et løft mod bedre bæredygtighed.

Med ESG gør du din virksomhed attraktiv overfor kunder, investorer og nye medarbejdere.

Hvad er ESG?

ESG står for: Environment, Social og Governance der samlet beskriver virksomhedens præstationer indenfor miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

ESG er en ikke-finansiel rapportering, som EU via CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har pålagt store børsnoterede virksomheder at rapportere på. Selvom det ikke er lovkrav til mindre virksomheder endnu, så vil det blive det på kort sigt.

Med en ESG rapport viser du, at virksomheden er klar til den grønne omstilling, og på vej mod mere bæredygtig produktion og aktiviteter.

Hvad er en ESG rapport?

En ESG-rapport (Environmental, Social, and Governance) er en rapport, der fokuserer på en virksomheds præstationer inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

Selvom ESG-rapporter traditionelt er blevet mere almindelige blandt større virksomheder, har de også betydning for små virksomheder, når de er med i værdikæden som leverandører.

Dit udbytte ved en ESG rapport

Din virksomhed følger EU lovgivning

Lovgivningen er der allerede for de store virksomheder indenfor EU. Deres krav til underleverandører vil betyde at der vil ske en udvælgelse blandt dem, der ikke opfylder kravene, og det er derfor blevet et vigtigt parameter at kunne brande sig på.

I får fastlagt en baseline for virksomheden

Og får fastlagt mål for de indsatsområder, der er væsentlige

Bæredygtighed er en god investering

I viser omverden, at I er på vej derhen og parate til at omstille jer

Nedsat spild af ressourcer betyder nedsat forbrug

Slut med unødig kørsel og materialespild. Med overblik og planlægning kan i minimere jeres udgifter og spild.

Adgang til nye kunder

Med en ESG rapport vil I stå stærkt hos kunder, investorer og kommende medarbejdere, der prioriterer bæredygtige løsninger og vilje.

Hvad koster en ESG rapport?

Indeholdende:
  • Dobbeltvæsentlighedsanalyse
  • Værdikædeanalyse
  • Interessent analyse
  • Klimaregnskab scope 1, 2 og (3)

og koster fra 14.900.- + moms og opefter.

Hvad koster et klimaregnskab scope 1, 2 og (3)?

Det skal være rimeligt at være en mindre virksomhed og ikke betale kassen for sådan en rapport.

Derfor takseres prisen efter det organisatoriske omfang, kompleksitet i værdikæden og hvor mange ansatte, der er og starter fra kr. 9.900.- + moms og opefter for Klimaregnskabet (Scope 1 og 2 samt udvalgte kategorier fra scope 3).